Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Sickengaoord

Plaetst op 19 april 2024.

Een dag of wat leden zag ik kunde in et tillevisiepergramme Bed & Breakfast en gisteraovend zag ik al weer kunde op ‘e tillevisie. In et pergramme BinnensteBuiten, waor a’k graeg naor kieken mag, weren Freddie de Vries en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij uut Hooltpae te zien. Ze plaantten mit aandere meensken boompies in de Aachterhoek. Of verzin ik me now en was et Twente? Daor wodden dus ni’je boswallen en heden anlegd. Mit de ruilverkaveling is d’r indertied allemachtig vule vernield. Et is dus hiel goed dat zoks daon wodt!

Vandemiddag he’k tegere mit kammeraod en Friese schriever Douwe (Kootstra) optreden in Sickengaoord in Wolvege. Et was dus een Stellingwarfs-Fries pergramme. Omda’k iederkeer mar ien verhaeltien hoefde te vertellen, he’k d’r now weer bi’j staon te vertellen. Dat gong wel goed. D’r kwammen verschillende meensken bi’j me nao ofloop. As ik dat en dat en zo nog wel wus. Dat wus ik dus wel. Ze wollen ok weten hoe oold awwe weren. Et vaalt me altied op dat oolde meensken weten willen hoe oold aj’ binnen. En ze vertellen ok graeg hoe oold as ze zels binnen. Ik moet d’r veur uutkieken da’k laeter ok niet zo wor. Morgen zie ik Douwe trouwens al weer en ankem weke donderdag ok weer.