Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Schrieversronte

Plaetst op 12 jannewaori 2023.

Gister he’k de 28 verhaelen en de 7 technische bladzieden van mien ni’je boek Naozoemerlaand naor Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel maild. Hi’j verzorgt zoas altied de opmaek en et omslag. Hi’j zal eerst et binnenwark van et boek klaormaeken, dan kan ik dat kriegen veur (al weer) een korrektieronde. As de boel van komputer naor komputer gaot, is de kaans groot dat d’r ofbrekingsfouten ontstaon. Ik zal et hiele boek dus weer woord veur woord naokieken moeten. Dat wodt weer een huud vol wark. As ik an et naokieken bin, gaot Sijtze an de slag om omslagontwarpen te maeken.

Vandemorgen he’k op vesite west bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Ik hebbe et volk daor trakteerd op oranjegebak in verbaand mit mien verjaordag. Butendat he’k daor et overzicht ofgeven van mien jaorlikse verkope van mien boeken. Ik hebbe vleden jaor uut huus weg veur 2.470,05 verkocht. Dat is hiel arg vule minder as dat et ooit was, doe ‘k vule meer optredens hadde. Doe was et wel tussen de negen en tienduzend euro in et jaor. Mar de room is veurgoed van de melk. Die goeie tied heb ik gelokkig mitmaekt, mar die komt nooit weeromme. Ik hebbe vandemiddag verhaelen rippeteerd veur et optreden van vanaovend. In de Brinkhof in Norg ma’k vertellen veur de Historische Verieninge Norch.