Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Schrieven

Plaetst op 16 jannewaori 2023.

In et weekaende he’k nogal wat schreven. Eerstens vier kollums in klad. Twieje d’r van he’k vervolgens ok uutwarkt en in de komputer stopt. De twie aanderen moe’k nog mit an de gang. Ik hebbe op verzuuk ok een artikeltien schreven over de literaire bustochten van Hindrik en Beitske van der Meer. Die hebben dat in saemenwarking mit et Gysbert Japicxhûs in Bolsward daon van ongeveer 1990 tot 2005. Ik moch dan tiedens de Halbertsmatocht tegere mit Zwaantje Kuiters-Keizer altied vertellen naodat ze middags eten hadden in resteraant Et Waopen in Berkoop. Zwaantje en ik hebben indertied de aandere bustochten ok mitmaekt. Mit mekeer hebben daor deur de jaoren henne zoe’n zeuvenduzend meensken an mitdaon. Dat was een prachtige tied. Ik hebbe ok nog op verzuuk een stokkien over aachternichte Ria heur boek Bloedbloem schreven op ‘e website van heur uutgever. En zo is d’r altied wark. Vandemorgen he’k de 40 exemplaoren van Pake en beppe Pluus, et Stellingwarver Nijntje-boekien naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop brocht. Daor zullen ze d’r veur zorgen dat de boel bi’j de gemiente Oost-Stellingwarf in Oosterwoolde komt.