Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Sallands kookboek

Plaetst op 27 juli 2023.

Vandemorgen he’k Egbert en Rieke hier op vesite had. Ze weren een dag of wat an disse kaant. Ze nammen een prachtig boek veur me mit as kedo omdat d’r een ni’j boek van mi’j uutkommen is. Ik kreeg van heur Sallands kookboek van Ben Ellenbroek.Treditionele en eigentiedse recepten. Zoas: Ente met geitenkeze en fiene sperziebeunties, Dikke jappels in √∂llie, Stoete met dr√∂agiesvleis en Eier met plaeteham en eekheurntiesstoete. We hebben een schoft genoeglik praot en zi’j bin mit mien ni’je boek Naozoemerlaand weer op huus an gaon. Vandemiddag he’k mit Pieter en Fettje de boeketaofels in odder maekt in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in verbaand mit de keunstmannefestaosie Eupen Stal die zaoterdagmiddag begint. Pieter bemant daor de Nobilis boeketaofel en ik gao over mien eigen en aandere Stellingwarver boeken. In de tentoonstellingsruumte is een tentoonstelling mit wark van Karel Wetzelaar. Van die keunstener is ok een boek te koop dat ien disser daegen officieel prissenteerd wodt. Eupen Stal duurt 30 daegen, ik bin daor 27 van de 30 daegen. Ik neme dus 3 snipperdaegen. Ik hope da’k daor een mooi fluttien van Naozoemerlaand verkopen kan. De haandtekenings bin vergees. En… we hebben een kopiesanbieding. Naozoemerlaand en Et Liek in de Lende kosten tegere mar 29,95 euro. Pieter zorgt daor veur de koekies en ik veur de bloemen. Tiedens mien snipperdaegen vervangt Fettje mi’j. Ik hope jim in Berkoop te zien! Eupen Stal is middags los van 1 tot 6 ure.