Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Rügen

Plaetst op 4 juni 2023.

Vandemorgen he’k een artikeltien schreven veur de kraanterebriek Stellingwarver Zaeken angaonde et feit da’k tiedens keunstmannefestaosie Eupen Stal mien ni’je boek Naozoemerlaand signere in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Et is veur de zeuvende keer da’k zoks doe. Ik neme vermoedelik mar ien keer in de weke een snipperdag.Veerder bin ‘k altied persent. Et slokt een protte tied op, mar ik verkope op die meniere in ieder geval nog een fluttien boeken. Nao et eten bin ‘k vandemiddag op ‘e fiets stapt veur een klein tochien van dattig kilemeter. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Sas fietst en van daor naor Wolvege daor a’k wat bosschoppen daon hebbe.

Gister kree’k Viele liebe Grüsse von der Insel Rügen van Harry en Frans. Ze schrieven dat ze et daor tot now an toe treffen mit et weer. A’k me niet verzinne kommen stokkies barnstien uut de Oostzee op ‘e stranen terechte. Daor kuj’ prachtige dingen van maeken en dat is dus ongetwiefeld duur spul. De beide manluden zollen d’r dus goed an doen en struun de hiele dag over et straand om zoks te vienen. En as dat lokt kommen ze smoorriek weeromme naor Noordwoolde.