Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Roetkoold

Plaetst op 4 december 2022.

Ik maeke op et ogenblik flinke warkdaegen. Gister he’k vuuf verhaelen van et manuskript hielemaole bewarkt en de verbeterings anbrocht die de leesgroep veursteld het. Vandaege he’k acht verhaelen op die meniere bewarkt en befiekt. Mit mekeer he’k now in drie daegen twintig van de achtentwintig verhaelen hielemaole deur west. Mar och, ie kun op et ogenblik ok mar es beste in huus wezen. Et is roet- en roetkoold butendeure. A’k deur et raem van mien warkkaemer kieke, zie ‘k mesies en boomkleverties as volleerde akrobaoten an de vetbollen hangen. En an de aandere kaant van et huus hippen alderhaande voegelties bi’j et voer omme da’k daor hennestri’jd hebbe. De vetbollen die ‘k vleden jaor kocht, wollen ze de snaevel niet op- en inzetten. De voegels in oonze westerse wereld bin ok al zinnig en bedurven. Krek as de katte die allienig mar whiskas hebben wil. Mar… ik hebbe van ’t jaor vetbollen mit insekten d’r deur kocht en daor bin ze wel gek op. Voeren jim et voegelgoed ok al? Wel doen, heur!