Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Roet

Plaetst op 4 augustus 2022.

De laeste jaoren bestedet et Drents letterkundig tiedschrift Roet andacht an de streektaelschrieveri’je in aandere Nedersaksische streken. Zo hebben d’r in et verleden al een Grunninger en een Overiesselse Roet west. En now kree’k dan et themanommer Nedersaksisch oet d’Achterhoek over de heerd. Een hiel mooi initiatief. Roet is niet zomar wat… Dat staot veur kwaliteit. Et is de bedoeling dat d’r ooit ok een Stellingwarver Roet kommen zal.

Vandemorgen het Rino de tuun hier beredded en ik hebbe vandemiddag weer boeken verkocht op ‘e Eupen Stal in Berkoop. Et was niet echt hiel drok, mar ik hebbe wel goed verkocht. Een vrouw bedaankte me veur een kollum van me die ooit een keer in de Liwwadder Kraante staon het. Doe ‘k op ‘e fiets naor huus gong, trof ik vlakbi’j et Meulelaentien twie kuierende vrouwluden die et spoor biester raekt weren. Ze wussen niet meer hoe ze bi’j de kiosk in et centrum kommen mossen. Ik hebbe heur et pad wezen. Doe ‘k op ‘e Hoeke in Ni’jhooltpae was, trof ik daor twie fietsende vrouwluden: Riemie en Geeske. Beidend oold-kollega’s van de belastingdienst. We hebben genoeglik even praot. En doe bin ik naor de gruunte- en bloememark in Ni’jhooltpae gaon. Ik hebbe bloemen en sjem kocht. Ik maeke zels altied wel sjem, mar et is ok aorig en geef es een pottien vot. En now is et zo staorigan kwat veur achte en now moe’k nog wat eten. Hieronder nog een foto die ‘k gister maekt hebbe. An de Kuukhornster Vaort zag ik dit husien uut… 1736. Dat is lange leden!