Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Roet

Plaetst op 19 november 2022.

Et was gisteraovend slimme gezellig bi’j et stamppotbuffet van de vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte. Ik hebbe heerlik eten had in resteraant De Bosbarg in Appelsche en d’r is me niks van miskommen. Ik hebbe ok een speklappien had, dat krie’k aanders nooit. De veurzitter en de direkteur hebben een toespraokien hullen. Nao alle perblemen mit de subsidie gaot et now weer goed mit de Schrieversronte.

Laestdaegs kree’k et haastnommer van et Drents letterkundig tiedschrift Roet over de heerd. Ik bin in ieder geval al sund 1987 abonnee. Et veurjaorsnommer van ankem jaor staot in et teken van de schrieveri’je in et Stellingwarfs. Zo het Roet ok al es andacht geven an de schrieveri’je in et Grunnings, Overiessels en Aachterhoeks. An et aende van ankem jaor gaot d’r nogal wat veraanderen. Dan wodt Roet een Nedersaksisch letterkundig tiedschrift. Ik vien dat wel mooi, mar et liekt me ok wel een betien een waogstok. In et verleden het een Nedersaksisch tiedschrift et nooit lange volhullen. Vroeger hawwe ’t Swieniegeltje van 1954 tot 1959. ’n interregionaal tiedschrif vuur alle Nedersaksise moderspraoken. An et aende van de zeuventiger jaoren was De Pennevogel d’r. Dat tiedschrift het et mar een peer jaor volhullen. De nommers staon keurig inbunnen bi’j mi’j in de boekekaaste. Uut de Stellingwarven wodde d’r o.a. an mitwarkt deur Henk Bloemhoff, Harmen Houtman en… Johan Veenstra. En now wil Roet et ok perberen. Ik hope werachtig dat et lokt. Et zol mooi wezen as ok wat meer Stellingwarvers dan abonnee wodden zollen. Roet verdient et om een kaans te kriegen! En ja, mit te weinig abonnees kan een tiedschrift now ienkeer niet bestaon.