Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Risselvaosies

Plaetst op 30 november 2022.

Doe we gisteraovend thuuskwammen vanuut Apeldoorn en De Blesse hadde poes Marja veur een geweldige verrassing zorgd. Hi’j hadde een levendige moes mitneumen in huus en daor mochten wi’j ok mit speulen. Et doodsbange diertien zat in de kaemer aachter et kassien mit cd’s. Even laeter kon ‘k een dekentien over him hennegooien in de hal en doe he’k him butendeure loslaoten. Poes begript mar niet dat hi’j oons gien plezier mit zokke meraokels dot.
Vandaege he’k alvastĀ  risselvaosies maekt veur de vesite die morgenvroeg komt. D’r komt volk dat belangriek is veur mien schrieveri’je, dat ik zal wel heuren wat ze te vertellen hebben. Ze zollen eerst mit ’n vuven kommen, marĀ  twieje hebben spietig genoeg ofzeggen moeten. Ik hebbe vandaege een panne gruuntesop mit ballegies kookt en ik hebbe een appeltaart bakt. Butendat he’k naor de winkel west om alderhaande soorten bolties en beleg.