Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Rippeteren

Plaetst op 13 feberwaori 2024.

Ik hebbe gister naor de Schrieversronte in Berkoop west om wat boeken op te haelen en daor stao ik de kommende zaoterdag mit op een hobbymark in d√∂rpshuus De Buorskip in Beetsterzwaog. Ik stao daor ieder jaor een keer en zaoterdag zal et dus weer wezen. As jim in de buurt binnen, kommen jim mar langes. Ik hebbe mooi spul te koop veur een slieterspriesien. In et kommende weekaende he’k ok es weer een optreden. Ik mag verhaelen vertellen op ‘e Oosterstreek. Daor he’k in wel twintig jaor niet west te vertellen. Dit zal dan ok wel de laeste keer wezen. Ik bin al een peer daegen an de gang en rippeteer de verhaelen die ‘k daor dan vertellen zal.

Ik bin vandemorgen weer naor de man van de tillefoonwinkel in Berkoop west en hebbe dat Bluetooth-gedoe van de tillefoon haelen laoten. Et geft wat te vule last en te weinig lust. Et geluud is prachtig mar et geft een boel gedoe. A’k vertellen zal op ‘e Oosterstreek kan ‘k de tillefoon niet in de auto liggen laoten. Dat geft me niks. De tillefoonties kommen votdaolik op et heurapperaot te lane. Dan zo’k de tillefoon dus uutzetten moeten en laeter mit de kode weer anzetten. En ik kan op disse meniere ok nooit es een dag zonder heurapperaot ommeheisteren a’k allienig thuus bin. Want ja, dan heur ik de tillefoon niet. Wat een gedoe allemaole. Et is now dus weer zoas et eregister was.