Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Rippeteren

Plaetst op 8 meert 2023.

Ik bin vandaege begonnen te rippeteren mit de verhaelen die ‘k ankem weke maendagmiddag vertellen zal in Broeksterwoolde. Et is en blift vervelend wark. Butendat he’k vandaege mien vertaeling van et Boekewekegedicht, aanders bin ik mit jow, votstuurd. En dan nog even over gister in Elburg. Ik bin lange jaoren leden mit Pieter (Jonker) in Elburg op vesite west bi’j Rients Gratama. Die woonde daor doe omdat hi’j lesgaf an de Kleinkeunst Akedemie in Amsterdam en kabberetpergrammes in et Nederlaans dee mit Gerard Cox. Dan is wat meer midden in et laand wonen makkeliker as boven in Frieslaand. We hebben daor doe een genoeglike middag bi’j Rients had. Hieronder nog een foto die ‘k gister maekt hebbe vanof de stadswallen. Dit is de Nicolaaskarke van Elburg. In 1397 gaf de bisschop van Utrecht, Fredericus van Blankenheim, toestemming om de karke te bouwen. Stief naost de karke bin ze doende en restereer een stok oolde stadsmure. Et aorige is dat Ni’jhooltpae ok een Nicolaaskarke het, mar die is ietsien kleinder.