Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Rink van der Veldepries

Plaetst op 24 meert 2022.

Vleden jaor kree’k op 14 juli in De Lawei in Drachten de Rink van der Veldepries veur mien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Onderdiel van de pries is een keunstwark van stien van beeldhouwer Anne Woudwijk. Op die stien staot de tekst: Rink van der Veldepriis 2020 Johan Veenstra en de ofbeeldings van een monieke en een vioele. De Friese schriever Rink van der Velde speulde daor op. Mar ja, et was niet echt een mooi gezicht en leg dat stienen keunstwark plat argens op. Dat ik hebbe timmerman Wim Kemper uut Hooltpae vraogd en maek een hoolten staondertien veur me daor die stien in staon kan. Dat het Wim tot mien grote tevredenhied daon. Ik hebbe et moois gistermiddag ophaeld en… disse veur mi’j slim biezundere pries staot now prachtig in de kaemer op een kassien.

As jim een huus kopen willen in een goeie buurt… Hieronder een foto die ‘k vandaege maekt hebbe van een oolde boerderi’je op ‘e Hoeke in Ni’jhooltpae. Dat is ongeveer honderd meter vanof mien huus. Doe ik op ‘e legere schoele zat, boerkte Jan Eits hier. Et huus het de laeste jaoren leegstaon. Daorveur zatten d’r kantoren in. Et is een groot huus mit een anbouw d’r aachter. Een soortement kleine gang verbint de beide gebouwen. D’r zollen wel appattementen in kunnen, et zol ok wel weer as kantoor bruukt wodden kunnen. D’r kan vanzels ok wel iene huusholing in kommen te wonen. Dan hej’ de ruumte aj’ onder mekeer spul kriegen. Bin d’r lichtkaans dagboeklezers die d’r belang bi’j hebben? Ie kommen dan in een goeie buurt te wonen. Vlakbi’j de bekende Stellingwarver schriever en ereburger van de gemiente. Zoks drift de pries vanzels wel wat in de hoogte. Mar… dan woon ie ok op staand. De pries is et overhennekommen mar. A’k et goed begrepen hebbe wodt d’r 1,2 miljoen euro veur vraogd.