Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Rink van der Veldepries

Plaetst op 22 juni 2024.

Vandemiddag wa’k  op ‘e Veenhoop, in resteraant It Polderhûs, veur de uutreiking van de Rink van der Veldepries an de Bildtse schriever en kollumnist Gerard Marcel de Jong veur zien roman Blau fan dagen, griis fan ônrust. Doe ‘k daor de deure inkwam, kwam de vrouw van It Polderhûs drekt op me of. Ze vertelde me dat ze ok Stellingwarfs praotte. Ze kwam van Wolvege en ze woonden daor nog. Et huus dat bi’j et resteraant heurt verhuren ze. Ik kwam an een taofeltien te zitten bi’j een man die oorspronkelik van De Fochtel kwam en dus ok Stellingwarfs praotte. Die Stellingwarvers zitten ok echt overal! Ik hebbe mit alderhaande goeie kunde even praot. Henk en Joukje uut Drachten weren d’r. Die troffen Fettje en ik altied op ‘e Boekemark in Drachten an et aende van de Friese sutelaktie. Henk gong dan altied mit de draankflesse rond. Karen Bies van Omroep Frieslaand he’k ok even mit praot. Douwe en ik zatten indertied as kollumnisten in et pergramme van Eelke Lok en heur. En Peter Boomsma was d’r. Hi’j was vroeger veurlochter van de gemiente West-Stellingwarf. Laeter dus van Smallingerlaand. Hi’j leidde de bi’jienkomst in De Lawei doe ik de pries kreeg. Dat was in coronatied en d’r mochten mar hiel weinig meensken bi’j wezen. Now zat It Polderhûs stampvol volk. Wat is dat een stok mooier en gezelliger.

Et was veur de elfde keer dat de Rink van der Veldepries uutreikt wodde. Ik vien et prachtig dat Gerard him now veur zien Bildtse roman kregen het en dat ik him een peer jaor leden kreeg veur mien Stellingwarver roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Gerard kreeg de pries van wethoolder Maria le Roy van Smallingerlaand. Een prachtig beeld van Anne Woudwijk. Zoe’n mooi beeld heb ik dus ok. Gerard hul een mooi daankwoord. Hi’j veegde op et laeste de vloer an mit de kultuurpoletiek van de populistische bestuurders daor we now mit opscheept zitten en kreeg een enorm applaus. Nao ofloop weren de bitterballen heerlik. Et was een mooie middag. Hieronder een foto die ‘k maekt hebbe van It Polderhûs. In de veerte zag ik Ie-Sicht liggen, daor we eregister nog bi’jlanges veerd binnen.