Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Radio

Plaetst op 13 meert 2022.

As ’t oktober wodt, doe ‘k de Duutse laekens op bedde. Dan leit et vule behaegeliker. Gister he’k ze d’r weer ofdaon en d’r ketoenen veur in de plak daon. Dat is now weer vule lekkerder. Ik hebbe vannaacht drekt vremd droomd tussen die ni’je laekens. Ik mos veur onderzuuk naor twie ziekenhuzen. Iene in Dordrecht en iene in Helmond. Zoks is niet naost de deure en daor bi’j’ dan bi’j naachte mit doende. Ik was bliede doe ‘k wakker wodde.
Vandaege bin ‘k de diek uut west. Vandemorgen om half elven wa’k al in de studio van de lekaole radio Odrie in De Miente in Oosterwoolde. Ik wodde interviewd deur Hendrik Betten naor anleiding van et vuuftigjaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte op 29 april van dit jaor. Hendrik bestedet daor op et heden op elke zundagmorgen andacht an en iederkeer praot hi’j mit iene aanders. We hebben genoeglik een ure volpraot over van alles wat d’r in de laeste vuuftig jaor mit mi’j en et Stellingwarfs gebeurd is. Nao dat interview bin ‘k naor eetkefé Hulst in Appelsche gaon om een bakkien drinken en een heerlik twaelfuurtien. En doe bin ‘k naor et Centrum veur Prentkeunst op ‘e Fochtel gaon. Daor he’k de tentoonstelling bekeken die d’r now te zien is. Tekenings die Peter Lazarov maekt het van verschillende kollega’s van him en wark van die kollega’s. Hiel mooi! Peter het krek een peer jaor in China woond en warkt en komt binnenkot naor De Fochtel om over die Chinese jaoren te vertellen. Ik trof Peter Gerrits vandemiddag op ‘e Fochtel, hi’j was daor as vri’jwilliger doende en ik hebbe een koppien thee van him had. Butendat kree’k een peer mooie zeefdrokken van him die hi’j krek maekt hadde. Hieronder staot d’r iene. Et is dudelik dat dit mit de oorlog in Oekraïne te maeken het. De Oekraïnse kleuren bin te zien en et symbool van de vrede. Aarme doeve…