Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Prissentaosie ni’je boek

Plaetst op 14 juli 2023.

Ik kan vanaovend hatstikke netties naor de prissentaosie van mien ni’je boek Naozoemerlaand. Ik hebbe vandemorgen naemelik op ‘e fiets bi’j de Kuunder langes naor kapster Bertha in Et Vene west. Ik hadde et deur heur bestelde boek bi’j me, want ze kan vanaovend niet kommen mar wol et boek vanzels wel hebben. Ik hebbe zoas gewoonlik eerst een koppien thee mit hunning en een plakkien koeke mit botter bi’j heur had. Vervolgens het ze een ure doende west en maek me weer wat toonber. Nao alle optonteri’je hewwe een koppien sop en een uutsmieter had en doe nog weer een koppien thee mit hunning en een sukelaogien. Deur de bossen van Oranjewoold bin ‘k weer op huus an gaon. Ik kwam in een schoon huus, want Anke hadde in tussentied de boel schonemaekt. Vandemiddag he’k de verhaelen vanzels nog weer rippeteerd. Nao al dat rippeteren en nog es rippeteren hoop ik vurig dat et d’r vanaovend een betien goed uutkomt. D’r kommen twie wethoolders. Van West-Stellingwarf Heidi Den Hartigh en van Oost-Stellingwarf Jelke Nijboer. Et is dus niet zomar wat, daenk dat veural niet! Dit wodt een aovend op nivo! Et is spietig dat Haarm en Jacob niet kommen kunnen. Zi’j hebben heur bestelde boek van me kregen veurdat ze mit vekaansie gongen. Ze hebben een geweldig mooi uutzicht uut heur hotelkaemer. Zoas op ‘e kaorte hieronder, mit een tekst in et Limburgs, die ‘k vandaege van heur toestuurd kreeg.