Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Prednison

Plaetst op 24 juni 2022.

Vandemiddag he’k een gesprek mit de dokter had. Omda’k al een weke beheurlik hinder van de ogen hebbe, he’k daor oogdruppen veur kregen. En dan de zere spieren die ‘k de laeste jaoren zo now en dan langere tied hebbe… Et lieken spierreuma-achtige klachten die ‘k hebbe. Bi’j de eerste keer bloedprikken was et bezinksel vusen te hoge. Bi’j de twiede keer was et lange zo slim niet meer, mar et was nog niet goed. Wat is d’r an de haand? Ik zal morgen an een prednisonkure beginnen. Helpt dat niet en blieven de klachten anholen, dan za’k wel naor een internist of zo moeten. Wat een gedoe toch allemaole. Morgen is et feest in Appelsche omdat de Stellingwarver Schrieversronte van ’t jaor 50 jaor bestaot. Ik was indertied bi’j de oprichting op 29 april 1972 in de oolde ulo in Wolvege. Ik laot et feest morgen an me veurbi’jgaon. Ik heure d’r aenlik wel bi’j te wezen, mar ik hebbe d’r gien nocht an. As ’t wat mooi weer wodt, kun d’r wel 200 meensken op ofkommen. Al dat volk en alle meensken die dan mit je praoten willen. Dat zie ‘k op et ogenblik niet zitten. Ik blieve et liever mar wat rustigan doen.