Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Post

Plaetst op 10 jannewaori 2024.

Ik kreeg gister een kaorte van Harry en Frans mit goeie kastdaegen en gelokkig ni’jjaor d’r op. Vandaege kreeg ik een kaorte van Egbert en Rieke die me morgen een mooie verjaordag toeweensken. D’r is mar iene konklusie meugelik: de post is aorig an ’t ommerommelen.

Aanst komt Jarmo van Computerservice Hofma uut Wolvege hier over de heerd. Hi’j is weeromme van zien Spaanse vekaansie en brengt me et ni’je scharm en de speakers veur de komputer. En dan he’k de komputerboel hielemaole op odder. Wat zag ik toch tegen alle gedoe en drokte  an. Mar et is me mitvalen. Ik hebbe nog wel een liesien mit vraogen klaorliggen, want aj’ zoe’n technische man in huus kriegen moej’ daor vanzels wel van profiteren.