Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Podcast

Plaetst op 22 feberwaori 2024.

Ik bin de hiele dag op ‘e vlieg west. Vandemorgen om goed negen ure wa’k al in de radiostudio van Odrie in Oosterwoolde. Daor wodde ‘k een ure laank interviewd deur Elizabeth Bergsma over mien schrieveri’je en vertelderi’je. Mien wark veur en in et Stellingwarfs, hoe a’k schrieve, waor a’k mien idenen weghaele en nog een hieleboel aandere dingen. In dat ure is d’r drie keer een stokkien meziek dri’jd. Et interview wodt uutzunnen as radiopergramme en et komt ok as podcast beschikber. Die komt ok op dit webstee te staon. Ik bin trouwens iene uut een lange riegel volk. Elizabeth gaot ok mit tal van aandere meensken praoten. Ik vien dawwe hiel genoeglik praot hebben. Zi’j hadde van alles te vraogen en ik kon genoeg vertellen en dan is een ure zomar omme. Technikus Andries Oppersma het van teveuren een foto van oons maekt en die foto staot onderan dit dagboekstokkien. Nao et interview he’k thuus gauw wat eten en doe bin ‘k naor Haarm en Jacob in Et Vene west. Haarm hobbelt now al 73 jaor een aentien aachter mi’j an deur et leven. Laot dat nog mar een schoffien zo blieven. We hebben heerlike happies had, dat ik hebbe vanaovend thuus mar ien plakkien bolle behaffeld.