Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Pinkster-fietstochten

Plaetst op 20 meie 2024.

Ik hebbe tiedens de Pinksterdaegen twie fietstochten maekt. Gister een tochien van 45 kilemeter. Ik bin bi’j de Kuunder langesfietst naor de sluus onder Ni’jberkoop en doe over Berkoop, Buil en De Oosterstreek naor Noordwoolde. Daor he’k op et terras van resteraant Bliede een twaelfuurtien had. Een koppien champignonssoep, een plakkien bolle mit een uutsmieter en een frikandelle. Vervolgens he’k even bi’j Harry en Frans op heur terras in Het Bosmeer zeten te wiespraoten en ik hebbe d’r een peer bakkies drinken had. Doe ‘k weer thuus was he’k twiedehaans Stellingwarver boeken bi’j Klaas de Boer en de vrouw weghaeld. Ze weren van Klaas zien zuster uut Zwolle west en die wol d’r wel of. Ik wol ze graeg hebben. D’r weren ok exemplaoren van Een brogge van glas en Et geheim van de wiend bi’j. Ik geve ze vergees an meensken die ien van mien laeste twie boeken kopen.

Vandaege he’k een tochien van 41 kilemeter maekt. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst en doe over de Scheenesluus naor de kleine uutspanning an de Helomavaort. Daor he’k een bakkien drinken en een brotien hamburger had. Ik bin over Ooldetriene, Sunnege en Wolvege weer op huus an fietst. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Et gaot disse drie peerden vermoedelik krek zoas et de mythologische Narcissus gaon is. Ze wo’n verliefd op heur eigen spiegelbeeld in et waeter. Op ‘e aachtergrond meule De Rietvink an de Scheene.