Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Peter de Grote

Plaetst op 17 feberwaori 2023.

Jaoren leden bin ‘k uut aende zet mit et verzaemelen van grafiek. Eerst alles, mar dat is vanzels onbegonnen wark. Krek as mit et verzaemelen van postzegels is et beter en kies een thema. Eerst dee ik mythologie en poezen. Mar in de coronatied he’k daor royalty op grafiek bi’j daon. Ik docht dat dat wel te overzien was. Dat mar weinig meensken dat verzaemelden en ik zodoende wat unieks bi’j mekeer an ’t gadderen was. Dat is ok zo, mar ik hebbe toch al 148 blaeden in mien verzaemeling zitten. Ik kriege trouwens hulpe van Sergei Brehhov, die in Talinn, de heufdstad van Estlaand, woont. We hebben riegelmaotig kontakt en mailen mekeer in et Duuts. Hi’j scharrelt veur mi’j hooltgravures en etsen op. Ik kreeg een dag of wat leden veertien mooie blaeden toestuurd van veurnaemelik Russische grafici die tsaar Peter de Grote (1672-1725) weergeven hebben. Et aorige is dat op et wark daor Peter de Grote op staot hiel vaeke ok schippen staon. Dat het mit Nederlaand te maeken. De beroemde tsaar was een boom van een kerel van twie meter en vier centimeter. As jongkerel trok hi’j naor West-Europa en ok naor Nederlaand. Hier wol hi’j te weten kommen hoe we schippen bouwden. Hi’j huusde een schoffien in et Czaar Peterhusien in Zaandam. Dat was een hoolten arbeidershusien dat now nog altied as museum te bekieken is. Albert Lortzing schreef d’r een opera over: Zar und Zimmermann. Die opera wodde in 1832 veur de eerste keer opvoerd. Hieronder een grafiekblad dat me vanuut Talinn toestuurd wodde. Dit is een ets van de Duutse grafikus Klaus Sperling uut 2008. Linksonder et petret van de tsaar staon Nederlaanse meulen en rechtsonder een schip in anbouw.