Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Peleis Et Loo

Plaetst op 29 november 2022.

Vandemiddag om even veur ien ure wawwe in Apeldoorn bi’j Peleis Et Loo en we bin daor om vier ure vandemiddag weer weggaon. Et Loo het jaoren dichte west vanwege een resteraosie. Alles is nog niet te zien. De intree onder et veurplein is nog niet klaor. Vermoedelik is dat veur de zoemer wel klaor. Onder de grond komt mar liefst 5.000 vierkaante meter an ruumte. Tentoonstellingsruumten, de kassa, de winkel… Dat is geweldig. Mar et peleis is prachtig wodden. We hebben in et resteraant beidend eerst waarme poeiermelk had mit wat lekkers d’r bi’j. En doe hebben we de beide routes lopen: de Willem en Mary route en de Wilhelmina route. Wat zicht et d’r allemaole mooi uut. We mochten ok boven op et dak. Ik was nog mar krek op et dak en doe zee d’r iene: ‘Daor hej’ een Stellingwarver.’ D’r stonnen ok meensken uut Berkoop op et dak! Hoe wil et zo toevallig.Vanof et dak koj’ et kesteeltien Et Oolde Loo staon zien. Daor zitten mit daank an de keuning op et ogenblik vlochtelingen uut OekraIne in. D’r zullen mar weinig vlochtelingen op ‘e wereld wezen die in een kesteel terechtekommen. We hebben de stallen mit oolde koetsen, sleden en auto’s ok bekeken. Omdat Harry vandaege jaorig is, krigt hi’j een kaorte toestuurd van Et Loo. We hebben vanaovend lekker waarm eten had in resteraant Pieter Poot op ‘e Blesse. Een mooie dag! Hieronder nog een foto die ‘k vanof et dak van et peleis maekt hebbe.