Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Peazemerlannen

Plaetst op 15 feberwaori 2022.

Gistermorgen he’k (veurlopig) veur de laeste keer naor Marian west veur fysio. Ik zal now zels mien spieren soepel perberen te holen. Vandaege hewwe dus mar een lekker aende kuierd. We bin naor Peasens-Moddergat reden en hebben daor een aende lopen in de Peazemerlannen, an de aandere kaant van de diek. Daor lopt een asfalteerd pad et butendiekse laand in. Eerst leupen we richting Schiermonnikoge dat dudelik te zien was en doe in de richting van de sluzen bi’j Lauwersoge. D’r ston een verhipt koolde wiend, mar et was heerlik. Daornao biwwe naor vekaansiepark Suderoghe reden. Daor hewwe ok een kleine kuier maekt. Ik hebbe bi’j husien nommer 16 deur de glaezen loerd. In dat husien hebben Jelle en ik een midweke deurbrocht. Dat was in et vere verleden doe we nog jong en wild weren. Vervolgens biwwe naor de voegelkiekhutte Jaap Deen Gat reden. Daor hawwe een prachtig uutzicht over et Lauwersmeer daor de hieltied meer witte schoemkoppen op et waeter te zien weren. En doe was et tied om wat te eten. Op Lauwersoge hewwe in visresteraant Schierzicht heerlik waarm eten had. Ik hadde scholfilet mit petat. Heerlik! Om vier ure begon et daor wat te spatteren. Onderwegens naor huus toe wodde et weer almar slechter. Wat een rotweer! An et begin van de middag was de zunne d’r nog bi’j, dat ik zol ok mooie foto’s maeken. Wat bleek? De batteri’je was leeg. Mar gien nood: ik hadde nog twie batteri’jen bi’j me. Wat bleek? Die weren ok leeg. Hoe stom kan een kerel wezen? Mar toch gien nood. Ik hebbe een groot fotoarchief. Op 6 juni 2014 he’k ok een foto maekt in de Peazemerlannen mit Schiermonnikoge in de veerte. Die foto staot hieronder!