Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Pearl Harbor

Plaetst op 30 april 2024.

Omdat d’r wat an de komputer mekeerde het Jarmo hier vandemorgen even west om dat perbleempien op te lossen. Hi’j het hier ok koffiedronken. Vandemiddag he’k Berkoop even ommefietst. Ik bin naor et winkeltien west en doe bi’j de Kuunder langes weeromme naor huus gaon. Et is eindelik mooi kottebroekeweer! Wat heb ik daor naor uutkeken!

En dan nog even over gisteraovend. Ik hebbe van half 9 tot middernaacht keken naor Pearl Harbor, die indrokwekkende en ontroerende oorlogsfilm. Ik hadde him wel eerder zien, mar ik hebbe weer mit et grootste genoegen keken. Et is om disse tied van et jaor henne weer de tied veur dat soort films. Dit gaot vanzels over de anval van de Jappen op Pearl Harbor. De hiele Amerikaanse vloot die daor lag wodde praktisch vernietigd en d’r sneuvelden drieduzend soldaoten. Zo wodde Amerike bi’j de Twiede Wereldoorlog betrokken. Doe ze de Japanse opperbevelhebber in de film fielseteerden mit de overwinning zee die: ‘We hebben een slaopende reus wakker maekt.’ De film is ondaanks alle oorlogsellende ok een hiel romantisch verhael. Rafe (Ben Afflick) en Danny (Josh Hartnett) raeken allebeide verliefd op Evelyn (Kate Beckinsale). Zoks kan nooit goed gaon. Mar wat een fantastisch spel van die drieje. Et was weer ontroerend mooi!