Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Overleg

Plaetst op 19 juni 2023.

Vandemorgen bin ‘k op ‘e fiets naor Berkoop west veur overleg mit Abel, de direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. As d’r een ni’j boek uutkomt, moe’n d’r een protte dingen bepraot wodden. Ik zal in ieder geval alle bestellings van boekhaandels in hiel Frieslaand weer zels rondbrengen en ok bestellings van pattekelieren in de Stellingwarven en ok as die op ‘e route van al die boekwinkels liggen. Krek zoa’k twie jaor leden daon hebbe. Doe bin ‘k twie daegen onderweg west. We hebben ok nog wat bepraot over de aovend van de 14de juli as et boek Naozoemerlaand prissenteerd wodt.

En dan veur de laeste keer wat over de vekaansie. Hieronder een foto van et Pingelhuus in Aurich daor we donderdag ommespoekten. Et Pingelhuus lag in vroeger daegen bi’j de haven die d’r now niet meer is. Hier vertrok de trekschute naor Emden die d’r drie uren over dee. Tien menuten veurdat et schip uut aende zette, ludede de klokke op et gebouw. Pingeln is klokkeluden. Sund 1959 wodt et gebouw bruukt as onderkommen van de Heimatverein Aurich. Doe we weer naor oons huus in Ditzum kuierden, slingerden we an de praot mit een man die een stok of zeuven wilde enten veur in de tuun hadde. Hi’j vertelde oons dat diezelde enten al een peer jaor almar weer bi’j him kwammen. Want ja, hi’j voerde ze algedurig appels en ekkels. Dat is toch mooi! Op vri’jdagmorgen biwwe weer naor huus gaon. Om tien ure biwwe Ditzum uutreden en bi’j Ni’jeschaans biwwe naor beneden gaon. In Bliedeschinke hewwe bi’j een kezeboerderi’je an west om wat lekkers veur Anke, die de poes verzorgd het. We hebben tussen de middag wat eten in et vestingstattien Bourtange, dawwe ok bekeken hebben. Et is daor hiel mooi! Via Mussel, Musselkenaol en Borger biwwe naor Gasselte reden. Daor hewwe op et terras van pankoekboerderi’je ’t Maotie nog wat drinken mit lekker gebak had. Fettje en ik kommen hier al jaoren veur de optredens van et beroemde Drentse duo Harm en Roelof. We hebben de vekaansie ofsleuten mit een etentien bi’j Van der Valk in Wolvege. De daegen bin waorlik veurbi’jvleugen!