Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

OSON

Plaetst op 30 augustus 2022.

Omdat Ria hier vleden weke was en we tegere naor de opera van Ni’jtriene an de Scheene west hebben, he’k zodoende niet mit et bootreisien van de OSON mit west. De senioreverieninge van Berkoop en Ni’jhooltpae. A’k al mit west hadde, ha’k mit dit mooie zoemerweer grif een kotte broek an had en een shirtien mit kotte mouwen. Wat was dat vroeger aanders! Vroeger weren d’r ok wel senioren, mar die hietten doe van oolden van daegen. Aj’ mit et jaorlikse busreisien van de oolden van daegen gongen, trok ie de zundagse kleren an! De manluden in een pak mit vest en een strik veur. Soms mit een nette pette of een hoed op. De vrouwluden in een mooie jurk en soms ok nog mit een hoetien op. Dat is nog niet iens zo lange leden. Jaorenlaank nao de oorlog was dat nog zo. Hieronder een foto van et reisien van de oolden van daegen van Ni’jhooltpae. Mien moeder staot d’r niet bi’j op. Ik daenke dat ze nog krek niet oold genoeg was om mit te meugen. Was dit in et begin van de zestiger jaoren. Ik wete et niet. D’r staot gien daotum op ‘e foto. Mar wat bin ze allegeer netties in de kleren. Wat lopen wi’j d’r dan now flodderig bi’j. Wat ken ik hier trouwens nog een protte meensken van. Ik nume mar een peer: Jan en Eltien Krol, Sent en Anne Oosterhof, Sipke en Hennie de Vries, Bertus van der Meulen onderan mit de hoed in de haand… En dan hielemaole boven een jonge kerel in een witte boezeroen. Dat is Wiebe Hoekstra. Zat die misschien in een bestuur of zo? Wat dee die aanders mit de oolden van daegen op ‘e foto?