Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Oranjestein

Plaetst op 5 juni 2023.

Ik hebbe vandemiddag lekker 34 kilemeter fietst. Ik bin deur de Mildamster Poolder en bi’j de Kuunder langes naor kapster Bertha in Et Vene fietst. We bin daor begonnen mit een koppien thee van et Kissien van de Keizer mit hunning d’r deur en een stokkien koeke mit botter d’r op. Doe het ze me een ure laank oppolletoerd zoda’k vri’jdag netties in de trein (as die ridt) naor Amsterdam kan. In et Peleis op ‘e Dam kriegen o.a. Willem van Riemsdijk en zien vrouw Trudy van Riemsdijk-Zandee uut Stiens een Zulveren Anjer van preenses Beatrix. Zi’j hebben de Stichting Stinze-Stiens opricht om historische stienzen, laandhuzen, parken en tunen te beholen en onderholen. Nao de oppolletoerderi’je he’k een koppien gruuntesop had en een croque madame en doe nog een koppien thee mit een sukelaogien. Ik bin deur de bossen van Oranjewoold weerommefietst. Daor he’k et prachtige Huus Oranjestein op petret zet. Dit laandgoed het lange jaoren in bezit west van de aodellike femilie De Beaufort. In 2021 is et kocht deur de Stichting Stinze-Stiens van Willem en Trudy van Riemsdijk. En zo is de cirkel vandaege weer rond!