Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Oranjekonsert

Plaetst op 27 april 2024.

Vandemorgen betied wa’k al in Hooltpae, in tuuncentrum De Fleurije. Daor he’k alderhaande plaanten kocht. Thuus he’k ze drekt in potten zet, dat now staot d’r een prachtige oranje gerbera mit grote bloemen naost de veurdeure. Dat was vandaege slimme toepasselik. Nao de verpotteri’je he’k naor et tillevisieverslag van Keuningsdag in Emmen keken, daor de keuninklike femilie op vesite was. Et was een gelok dat et zok mooi weer was en d’r mar even een peer spatters vullen. Vanaovend gao ‘k mit Fettje naor et Oranjekonsert in sporthal De Steense in Wolvege. Jaoren leden dee ik daor altied an mit en ik hebbe et ok een jaormennig prissenteerd. Vandaor da’k ieder jaor VIP-kaorten kriege en daor maeken we graeg gebruuk van, want et is ieder jaor weer een prachtaovend. We zullen dus genieten van de kristelike brassband Euphonia onder leiding van Gerben Pol en zangeresse Sharon Kips. De aovend wodt prissenteerd deur Paul Passchier uut Munnekeburen, de zeune van Dick Passchier die vroeger et tillevisieverslag dee van et defilé op peleis Soestdiek. De happies en de draankies zullen d’r vanaovend grif ok goed ingaon!