Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Oranje

Plaetst op 18 oktober 2023.

Doe we gisteraovend in de auto tussen Sneek en De Jouwer reden, was de locht in et westen bezi’jd mit oranje strepeboel. Zo prachtig gong de zunne onder. En doe ‘k vandemorgen om half achte van bedde kwam was de locht in et oosten hielemaole oranje deur de opkommende zunne. Wat een schitterend gezicht! Om goed negen ure wa’k trouwens al op ‘e fiets in Wolvege om wat spul van de mark te haelen. Een weke leden konnen we nog in de kotte broek fietsen en vandemorgen ha’k de musse op en de haansken an. Et is me wel even een verschil. Hieronder een kaorte die ‘k vandaege toestuurd kreeg van Sieger en Geertje. Zi’j bin op vekaansie in Zuud-Limburg en slaopen daor in een kesteel, he’k begrepen.