Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Optreden mit Douwe

Plaetst op 11 jannewaori 2024.

Vandemorgen he’k mit kammeraod en Friese schriever Douwe (Kootstra) in Berkoop vergeerderd mit Abel, de direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Douwe en ik zullen twie keer een optreden verzorgen in verbaand mit et uutkommen van mien dattigste boek, de verhaelebundel Naozoemerlaand. We zullen twie keer optreden. Ien keer in de biebeltheek van Wolvege en een keer in de boekwinkel van Binnert Overdiep in Et Vene. De percieze daotums bin nog niet bekend. Vermoedelik in meert in Wolvege en in april in Et Vene. Bi’j Binnert Overdiep zol et al op 9 feberwaori wezen, mar ze hebben et daor veureerst te drok. We zullen mekeer interviewen en vertellen uut eigen wark. Butendat zuwwe tegere een verhael vertellen. Ik beginne dan in et Stellingwarfs en Douwe nemt et halverwege over in et Fries. De Schrieversronte dot de publiciteit. Dat zodoende het Abel vandemorgen een serie foto’s van oons maekt in et poortien veur de karke van Berkoop. Ien van die foto’s kuj’m hieronder al zien. Nao ofloop hebben Douwe en ik luncht in et resteraant bi’j de Koepelbos.