Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Opdracht

Plaetst op 3 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k weer een peer uren op ‘e Spoedeisende Hulpe van et ziekenhuus deurbrocht. D’r is weer bloed prikt en onderzocht en ze hebben me wat bedrokt en beluusterd. Ik mos wel haost een ure allienig in een kaemertien waachten op wat d’r gebeuren mos. Veerderop in de gang raosde iene de hieltied vreselike mal. Mar ik moch weer naor huus. Even anzien hoe et veerder gaon zal. Ik hebbe al mit al wel even een malle giesel maekt. Ik zal zien wa’k ankem weke wel en niet doen gao. In et ziekenhuus trof ik Sippy en Marten, daor he’k even een bakkien drinken mit dronken in et ziekenhuusresteraantien.
Ik hadde nog mar hiel weinig optredens in mien agenda staon, mar ik kreeg now toch weer een peer verzuken om argens kommen te vertellen. Ik mag an et aende van meert naor Eesvene en vandaege percies over een jaor wor ik in Opeinde verwaacht. Ik hope vurig da’k daor over een jaor inderdaod henne kan, mar d’r kan in een jaor een hiele protte gebeuren… Ik kreeg ok nog een prachtige opdracht en schrief een gedicht. Zoks doe ik zowat niet meer, mar dit was te mooi om et zomar gewodden te laoten. As et wat wodt komt dat gedicht op een hiel mooi plak in de Stellingwarven op een bod te staon. As et me lokt en maek wat beheurliks zol dat et negende gedicht van me wodden in de eupenbaore ruumte. Dat is vanzels wel mooi.