Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Op et waeter

Plaetst op 21 juni 2023.

We hebben de langste dag al weer te pakken en bin de hiele dag mit de boot et waeter op west. Van vandemorgen 10 ure tot 20 over 6 an et aende van de middag. Et was superlekker bootweer. Vule beter as et brodsige weer van gister. We hebben een lange tocht maekt. Eerst over Wartena en Eernewoolde en bi’j resteraant Ie-Sicht langes naor Drachten. Van daor deur Opaende naor et meertien de Leyen en doe via Oostermeer naor et Burgumer Meer. We bin in Oostermeer bi’j de haven langesveerd daor a’k een weke of wat leden nog verteld hebbe veur een koppeltien botiesvolk. En vandaege heurde ‘k zels bi’j et botiesvolk. We bin ok nog een aentien de K├╗khornstervaort uutveerd, mar veur De Westereen biwwe weerommegaon naor et Burgumer Meer. Daor hewwe op et terras van et resteraant van vekaansiepark Klein Zwitserlaand heerlik eten had. Et resteraant staot op een heuvel, dat ie hebben een mooi uutzicht over et meer. We kregen daor om drie ure een twaelfuurtien mit sop, een plakke bolle mit keze, schinke en een bakt ei en een plakke bolle mit een kroket. Ik zegge plakke en niet van plakkien. Wat een lekkere bolle, mar wat een dikke plakken! We konnen et niet hielemaole op. Mar dat was niet arg, et wodt daor niet votgooid. Wat overblift is veur de varkenties. Dat vien ik mooi. Ik vien et vreselik dat d’r overal zovule eten votgooid wodt. Mar hier dus niet. Hulde! Over Burgum biwwe daornao weerommeveerd. Hieronder een foto die ‘k vandaege maekt hebbe. We weren niet de ienigen op et waeter, dat mag dudelik wezen.