Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Op ‘e rittel

Plaetst op 11 meie 2023.

Et was vandaege gien mooi boot- of fietsweer, mar we bin toch op ‘e rittel west. We weren eerst van doel en maek een kuiertocht naor en bi’j de Scheene langes. Mar et regende de hiele morgen en we hadden gien nocht en banjer deur een modderproeze henne. Dat we bin eerst naor Tuundorama in Wolvege west en doe naor een groot tuuncentrum in Sunnege. Ik hebbe overal wat kocht. Vervolgens biwwe naor Wentink, de Mercedes-Benz dealer in Et Vene west. D’r stonnen auto’s van honderdveertig- en hondervuuftigduzend euro. Ik wete nog niet welke a’k nemen zal. Ik hebbe tegen die man daore zegd dawwe eerst nog een baank beroven moeten. Om drie ure vandemiddag hewwe een twaelfuurtien had in et paviljoen bi’j de Driewegsluus. Heerlike aspergesop!
Attentie! Op maendagmorgen 15 meie kommen Grytsje Kingma en ik mit een pergramme mit Friese lieties en Stellingwarver verhaelen in De Rinkelbom in Et Vene. Et duurt van tien tot elf ure en iederiene mag d’r henne. Misschien zie ‘k jim daor dan wel. Dat zol mooi wezen!