Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ooldeboorn

Plaetst op 22 november 2023.

Vandaege is et 60 jaor leden dat president Kennedy vermoord wodde. Ik wete nog percies waor a’k was doe ‘k dat bericht heurde. We zatten in de keuken van oons oolde huus en luusterden naor de ni’jsberichten op ‘e radio. Mien moeder zee drekt: ‘Awwe now mar gien oorlog kriegen.’ Deur de Cubakrisis wawwe daor mar krek an ontsnapt. Ik zie de beelden zo nog veur me… Jacky Kennedy mit de beide kiender op ‘e trappen van et Capitool. Et kleine joongien salueerde doe zien vader in een kiste op een affuit bi’j heur langesree. Wat was dat ontroerend en indrokwekkend. En dat is now al weer 60 jaor leden.

Et was vandaege een drokke dag. Om kwat over achte he’k al stemd. Dit was de 54ste keer da’k stemmen moch en ik hebbe nooit oversleugen. Now ja, twie keer het mien moeder veur me stemd, dat was in 1981 en 1982. Doe was ik mit Haarm op vekaansie. Vandemiddag he’k een deuze boeken bi’j de Schrieversronte weghaeld veur boekhaandel Binnert Overdiep in Et Vene. Daornao bin ‘k naor uutgeveri’je Bornmeer op ‘e Gediek west om wat exemplaoren van et Stellingwarver Nijntje-boekien Pake en beppe Pluus op te haelen. En doe bin ‘k naor Ooldeboorn reden. Daor moch ik vandemiddag vertellen in de Deupsgezinde karke veur de leden van de Vrouwen van Nu Utingeradeel. D’r weren een goeie vuuftig vrouwluden uut Akkrum, Ooldeboorn en Terhorne. Ik was twie keer eerder bi’j heur west: in 1990 en 1996. Die laeste keer was op 14 meert 1996. Vier daegen eerder was mien moeder naor et ziekenhuus gaon en ze zol niet meer thuuskommen… Daor docht ik vandaege an. D’r kwam daor drekt een vrouw op me of die zee da’k d’r goed uutzag en dat dat wel es minder west hadde. Dat is ok zo, ik hebbe jaoren hiel arg last van de daarmziekte had en doe zag ik d’r maeger en slecht uut. En toch optreden. De meensken hebben lichtkaans nooit in de gaten had dat dat wel es hiel zwaor veur me was. Mar ik hebbe deurzet. Vandemiddag gong et vertellen prima. Et was een mooie middag. Nao et vertellen he’k die deuze mit boeken naor Binnert Overdiep in Et Vene brocht. Hieronder nog een foto die ‘k gister in De Riep maekt hebbe. De aachterkaant van een riegel husies an et waeter.