Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ontroerd

Plaetst op 5 jannewaori 2022.

Naor anleiding van mien kollum van gister in de Liwwadder Kraante kree’k vandaege een brief via de mail van een vrouw uut Drachten die me ontroerde. Ze schreef me dat ik veur zunnestraolties/strieltsjes sinne zorgd hadde in et leven van heur mem die in november 2020 wegraekt was. Heur mem woonde in Akkrum, de laeste jaoren in Leppehiem. Zi’j hadde haost al mien boeken, ze hul van mien schrieveri’je en van de mooie verhaelen die ‘k vertelde op bi’jienkomsten. Dat alles het van grote betekenis in et leven van mem west, schreef heur dochter. Dat vien ik dus hiel ontroerend. Dan he’k et allemaole niet veur niks daon! Ik bin inderdaod vaeke in Akkrum west te vertellen. Meerdere keren veur de Anbo en de plattelaansvrouwluden en ik bin ok wel in Leppehiem west. Zi’j het d’r grif meerdere keren west en naor mi’j luusterd. Dan kennen al die meensken die daor zitten mi’j wel, mar ik kenne al die meensken vanzels niet. Mar ik hebbe heur now nao al die jaoren deur disse brief toch nog een betien kennen leerd. In et begin van de coronatied was et leven verschrikkelik veur de meensken in verzorgingshuzen en heur naosten. Dan las de dochter uut Drachten via de tillefoon mien stokkies uut de kraante veur an heur mem in Akkrum. Dat me dit allemaole schreven is, is een zunnestraoltien in mien leven!
Et kan gieniene ontgaon wezen dat et gister 25 jaor leden was dat de laeste Elfstedetocht verreden wodde. Ik wete et vanzels nog best. Ik bin morgens al om zes ure van bedde gaon en hebbe drekt de tillevisie anzet en die het tot middernaacht anstaon. Zo he’k Henk Angenent winnen zien. Zo he’k de Elfstedetochten van 1985 op 21 feberwaori en 1986 op 26 feberwaori ok volgd. Doe he’k Evert van Benthem beide keren winnen zien. Die van 18 jannewaori 1963 he’k allienig mar over in de kraante lezen. We hadden doe nog gien tillevisie. Butendat hadden we op diezelde dag schaetswedstrieden van de ulo. Zo staot me dat bi’j. Mien onthoold is meerstal slimme goed, mar klopt dit ok? Ik hebbe doe mitdaon an de kotte en de lange baene hadrieden. En dat was op die vreselik koolde dag op ‘e iesbaene in Wolvege. Die was neffens mi’j doe aachter hotel-resteraant Dragt. We mossen tussen Dragt en et huus van peerdeman Nuttert Oosting deur. Daor waor now et gemientehuus staot en de bloemebuurt van Wolvege is, was doe allienig nog mar boerelaand mit een iesbaene. Ik hebbe Reinier Paping dus niet rechtstreeks winnen zien. Zo zit die achttiende feberwaori 1963 in mien onthoold. Ik hope dat et klopt!
Vandemiddag het Anke de boel hier schonemaekt en we hebben elk een gebakkien had. Dat was mien twiede van disse weke. Wodt vervolgd!