Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Onder dienst

Plaetst op 30 meert 2023.

Vandemorgen bin ‘k naor Kees in Wolvege west, dat was vroeger oonze SRV-man en now gao ‘k d’r mit de auto henne as die deur de wasstraote moet. Ik hebbe al jaoren zels de auto niet meer wusken omda’k dat aeklik wark vien. En veur mar elf euro kuj’ zoks doen laoten. In de supermark kree’k zovule praot da’k mar krek op ‘e tied bi’j Marian was veur de fysio.
Et is vandaege percies 57 jaor leden da’k onder dienst mos. Ik zie me nog in de trein naor Amersfoort zitten. Daor mo’k opkommen in de Juliana van Stolbergkezerne. Ik moet d’r niet an daenken da’k now nog mit volle bepakking een aende draeven moeten zol. Ik zol et nog gien menuut volholen. Nao twie maonden Amersfoort, kwammen d’r twie maonden op ‘e twiede coak in de Vloeddiekkezerne in Kaampen en doe nog veertien maonden in de Generaol Spoorkezerne in Ermelo bi’j et 103 Geneeskundig Bataljon. Ik hebbe best wel wat foto’s uut die tied, mar bin d’r niet scheutig mit om die zien te laoten. Now goed, hier dan iene. Hier hawwe bliekber een fesien op oonze kaemer in Ermelo. Ik neme an dat d’r goenend ofzwaaiden. Herkennen jim mi’j? Ik bin de dadde links van boven. De man mit et flessien pils in de haand. Ik dronk lange niet zovule as de aenderen. Hoogstens vuuf flessies op een aovend. Ferry D. dronk meer. Mit him dielde ik een staepelbedde en hi’j zat bi’j me op kantoor in et Stafgebouw. De aovend veurdat hi’j ofzwaaide hebben Gert O. en ik him lopende tussen oons inneumen, zo was hi’j in de lorem, aanders kon hi’j niet op oonze kaemer kommen. En hi’j beulde mar van: “Ouwe Stomp! Ouwe Stomp!” Meer vertel ik niet.