Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Omslag

Plaetst op 19 april 2023.

Sund 2004 wark ik saemen mit Sijtze Veldema uut Dwingel. Hi’j zorgt tot mien grote tevredenhied veur de opmaek en omslaegen van mien boeken. De verhaelebundel De wereld is gek was oons eerste projekt. Eregister mailde hi’j me vier omslaegen veur mien ni’je verhaelebundel Naozoemerlaand. Hi’j maekt d’r meerstal viere, zodawwe wat te kiezen hebben. Zeuven meensken, vuuf manluden en twie vrouwluden, hebben de omslaegen bekeken en heur kommentaor geven. De vuuf manluden keuzen allegeer et eerste omslag, de beide vrouwluden keuzen de nommers iene en drieje. Et is dus dudelik dat et eerste omslag uut de serie et wodden gaot. Dat zegt jim vanzels  niks, mar ik laote et nog niet zien. Et kan wezen dat de kleuren nog veraanderd wodden. Mar et omslag veur mien ni’je boek is d’r!

Ik hebbe vandaege verhaelen rippeteerd en een kollum schreven en naokeken. Ik sture him morgen naor de kraante toe. Et centrum van Wolvege zal veur vuuftig miljoen euro opknapt wodden. Dat is een beste bratse geld en daor zit wel een kollum in.