Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ollongren

Plaetst op 19 jannewaori 2022.

D’r bin een stokmennig mooie reakties kommen naor anleiding van mien kollum Waeterlinie in de Liwwadder Kraante van gister. Doe ‘k lessend heurde dat Kajsa Ollongren menister van defensie wodden zol, docht ik van: as dat goedkomt, komt d’r meer goed. Wie haelt et in hemelsnaeme in zien heufd om een vrommes dat zo roeg mit belangrieke pepieren ommegaot menister van defensie te maeken? Ik snappe wel dat zoe’n vrouw weer een baentien hebben moet, mar menister van defensie! Dan moej’ verschrikkelik sekuur wezen! Ik bin bange dat ze aanst op een dag et ministerie uutkomt mit een fluttien top-secret pepieren onder de aarm. En dan staot daor een Russische fotograaf en hej’t gesmiet in de glaezen. Now ja, daor gong die kollum over. Jan uut Lelystad mailde: Pracht artikel Waterlinie zonder Haachse bluf. Joute uut Sneek mailde me o.e.: In hiele moaie kollum. Mar no bist wol yn gevaar. Dy Russen kinne no samar mei gif by dy komme. Ja, ik wete dat Poetin tegenstaanders en meensken die kritiek durven te hebben mit vergif naor de aandere wereld perbeert te kriegen. Ik zal van now of an hiel sekuur letten op mien eten en drinken wat me veurzet wodt as de horeka weer losgaot. Bert uut Stiens mailde: Het kwaad is al geschied. Hi’j stuurde een prachtige foto mit. De bekende foto van Ollongren mit de pepieren onder de aarm daor in et echt op ston: Omtzigt functie elders. Mar now ston d’r: Ministerie van Defensie. Nucleaire codes. En dan vier cieferreeksen! Hiel mooi. Et is vanzels logisch dat meer meensken now een betien de gek mit dat slodderige vrommes hebben.

Vleden weke kree’k op iene dag twie brieven van mien schriefkammeraod. Zo ma’k die man now wel haost numen. Ik hebbe vandaege een lange brief weerommeschreven en die stuur ik him morgen toe mit een exemplaor van In brêge fan glês, de Friese vertaeling van mien autobiografische roman Een brogge van glas. Wodt ongetwiefeld vervolgd.