Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Olivia & Jai

Plaetst op 27 meie 2022.

Ik hebbe de roman Olivia & Jai van Rebecca Ryman lezen. Rebecca Ryman is een pseudoniem. Et boek is een geweldig mooi liefdesverhael dat speult in et 19de ieuwse India. Et is allegeer zo eerlik en eupenhattig beschreven, dat de schriefster die nog altied in India woonde bi’j et uutkommen van et boek in 1990 heur identiteit verburgen holen mos. De schriefster nemt de lezer mit naor et Calcutta van 1848. De Amerikaanse Olivia O’Rourke komt in dat jaor bi’j heur rieke omke en tante te wonen: Sir Joshua Templewood en Lady Bridget. Ze perberen een man veur Olivia te zuken, et liefste riek, Brits en van aodel. Mar Olivia vuult heur niet thuus in et verstikkende Engelse kloniaole milieu. En dan raekt ze hatstikke gek op Jai Raventhorne, de halfbloedzeune van een onbekende Engelsman en een aarm maegien uut de Indiase bargen. Jai is een hadde, gewiekste zaekeman en een vi’jaand van Sir Joshua. Hi’j trekt him niks an van de strenge regels in Calcutta daor de Engelsen et veur et zeggen hebben. Heur verbeuden liefde en de erotische hatstocht begint as een geweldig aeventuur, mar veraandert nao verloop van tied in frustraosies en haat. Liefde en haat liggen allemachtig dichte bi’j mekeer in et leven van meensken. Ik hebbe de 720 bladzieden van dit boek de laeste weke as et waore in een goeze uutlezen.