Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ofzeggings

Plaetst op 25 meert 2023.

Ik hebbe mien ofspraoken veur dit weekaende nog ofzegd. Dat betekent da’k een peer hiele mooie dingen, daor a’k me echt op verheugd hadde, misse. Mar lao’k now mar even verstaandig wezen. Ik hadde gisteraovend naor De Schierstienze in Veenwoolden zuld veur de alderlaeste veurstelling van Stabij, in jûn oer in hûn. Een veurstelling van kammeraod en schriever/verteller Douwe Kootstra, tekener Tjibbe Hooghiemstra en die zien hond Liv. Een veurstelling die ze in et hiele laand opvoerd hebben. En morgenvroeg ha’k, zoas elk jaor, mit Fettje naor een optreden zuld van et beroemde Drentse kabberetduo Harm en Roelof in ’t Maotie in Gasselte. Ik bin van doel en gao d’r ankem weke deensdagmiddag weer op uut. Dan ma’k vertellen in Harlingen.

Et gaot biesterbaorlik mit mien ammarillen! In iene van de elf zitten twie staelen mit mit mekeer elf bloemen. Is et niet wonderbaorlik?