Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ofscheidsreceptie

Plaetst op 14 april 2022.

Ik kreeg van de gemiente een schoffien leden een uutneudiging veur de ofscheidsreceptie van wethoolder Jack Jongebloed (VVD). Dat daor bin ‘k vandemiddag henne west. D’r was een protte volk op Victoria Park, daor de draevers heur ronties leupen veur de wedstried van vanaovend. Jack Jongebloed het twaelf jaor laank wethoolder van West-Stellingwarf west. Hi’j wodde toespreuken deur burgemeester AndrĂ© van de Nadort en Roelof Theun Hoen, de aandere wethoolder van de VVD. Butendat wodde hi’j in et Stellingwarfs toezongen! Twaelf jaor wethoolder wezen is niet niks. Gao d’r mar anstaon. Ik kenne Jack al vanof de tied dat hi’j bi’j de Veurschotbaank in Berkoop warkte. In dat gebouw zit now de Stellingwarver Schrieversronte. We kwammen indertied geregeld op ‘e baank. Om bi’jveurbeeld de rente bi’jschrieven te laoten in et speerbaankboekien. Et was een aandere tied as die van now… Doe kreej’ nog rente! Geertje van de baank dee dat meerstal en ze bruukte gien liniaaltien om strepies te zetten, mar een lucifesdeusien. Wonderlik da’k dat onthullen hebbe. Netuurlik kwam ik Jack altied tegen in et gemientehuus a’k verhaelen vertellen moch veur de ni’je inkommelingen. Een hiele aorige, sympathieke man! Ik hebbe vandemiddag mit een protte meensken praot en we hebben lekkere happies en draankies had.
Vandemorgen bin ‘k de weg ok al uut west. Poes Marja kreeg laestdaegs een oproep over de post. Dat gebeurt ien keer in et jaor. Dan moet poes veur een prikkien en kontrole naor de dokter in Noordwoolde. Et was weer een gruwelike tocht in de auto. Poes miauwt dan zo vreselik klaegelik, da’k votdaolik vol schuldgevuul zitte. Wat doe ik dat aarme dier an! Ik zal hier een kollum over schrieven veur de kraante.