Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ofscheidsplechtighied

Plaetst op 27 meert 2024.

In de naomiddag wa’k bi’j de ofscheidsdienst van Eppie Oppersma in et krematorium van Ni’jschoot. D’r wodden Stellingwarver lieties dri’jd. Ik hebbe daor et verhael over zien leven verteld. Ik bin altied bange om versprekings te maeken, mar dat is gelokkig niet gebeurd. Ik hadde de laeste daegen goed oefend. De kleinkiender hebben herinnerings ophaeld an heur opa die ze now zo vreselik missen zullen. Daornao hewwe bi’j mekeer zeten mit een bakkien drinken en een plakkien keek. Zo gaot et… Ie wo’n geboren en ie raeken ooit uut de tied. In die tussentied, laank of kot, ligt je bestaon. En dan moej’ perberen een betien zin an et leven te geven…

Hieronder dan nog een mooie foto die Lenus van der Broek eregister maekt het doe de Bergveldpries uutreikt wodde an Harmen Houtman. Hier et Nijkoor, onder leiding van Klaas Peter van der Laan, dat lieden uut de Winterreise zong. Hielemaole rechts zit ik naost de Drentse schriever Anne Doornbos.