Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ofscheidsdienst

Plaetst op 25 september 2023.

As de post op maendag wat in de busse stopt is dat gien goed teken. En vandemorgen stopte de post hier dus wat in de busse. Twie weken leden wa’k in de Grutte Tsjerke in Sloten bi’j de ofscheidsdienst van Ferry Deinum, de kommende donderdagmiddag bin ik in de Mauritiuskarke in Ielst bi’j de ofscheidsdienst van Lammert Koster. Op ‘e kaorte staot: Degenen die ik liefheb verlaat ik om degenen die ik liefhad terug te vinden. Dat is een mooie zin. Om twaelf ure za’k donderdagmiddag in et gemientehuus wezen veur overleg en ik zol d’r ok lunchen. Mar dat kan gelokkig anpast wodden, ik kriege wel een boltien mit veur onderweg in de auto naor Ielst.

Eregister zag ik flitsen van et kongres van de BBB op ‘e tillevisie en schieve aachter Caroline ston oonze wethoolder Mariska Rikkers uut Wolvege. Zi’j staot tiende op ‘e kandidaotelieste en zal dus wel in de Kaemer kommen. Daor he’k vandaege een kollum over schreven. Hoe meer Stellingwarvers in de Kaemer, des te beter dat vanzels veur dit laand is.