Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Nowhere Special

Plaetst op 23 meert 2024.

Vandemiddag hewwe De koolde tocht rippeteerd in de karke van Berkoop. Een pergramme rond de Winterreise van Schubert dat opvoerd wodden zal nao et uutreiken van de H.J. Bergveldpries an Harmen Houtman. En dat zal ankem weke maendagaovend wezen. Omdat tenor Han Warmelink d’r vandemiddag niet bi’j wezen kon, moet ik daor in de loop van maendagmiddag nog mit rippeteren. We zullen tegere et laeste en 24ste lied Der Leiermann/De liereman uut de Winterreise naor veuren brengen. Hi’j zingt in et Duuts, ik drege veur in et Stellingwarfs. En dat allemaole deur mekaander henne. Dat moet dus nog goed oefend wodden.

Gisteraovend he’k op Canvas ien van de mooiste films zien die ‘k ooit zien hebbe. Et pakte me votdaolik bi’j de strotte en leut me gien tel meer los. Et was de film Nowhere Special van Uberto Pasolini en et speult in Noord-Ierlaand. Et gaot over de 35-jaorige glaezewasker John (James Norton) en zien vierjaorige zeuntien Michael (Daniel Lamont). De moeder van Michael het heur in de steek laoten en is votgaon. En dan wodt John ongeneeslik ziek. Hi’j gaot mit zien zeuntien alderhaande gezinnen bi’jlanges die wel een kiend adopteren willen. Et spel van vader en zeune was onveurstelber mooi. Et ontroerde me in hoge maote. Ik leefde mit John mit en perbeerde ok et meerst geschikte adres veur kleine Michael te vienen. Ik keus een vrouw die allienig woonde. An et aende van de film brocht John zien zeuntien naor degene die hi’j uutzocht hadde. De vrouw die allienig woonde. Hi’j keus etzelde wat ik keuzen hadde en ok dat ontroerde me slim.