Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ni’j boek

Plaetst op 19 augustus 2022.

In wezen he’k now et manuskript veur een ni’j boek klaor. Ik hebbe 28 wat langere verhaelen schreven. Elk verhael telt in ieder geval zes bladzieden. Now, dan he’k wel een ni’j boek mit een aorige omvang. Misschien komt d’r nog wel een ni’j verhael bi’j, lichtkaans vaalt d’r ok wel iene of. Et eerste verhael uut de serie Waeterpreens (2249 woorden) he’k schreven in oktober 2019. Dat was nog veur corona… Et laeste verhael was San Fernando (1912 woorden) da’k in augustus 2022 schreven hebbe. Mar dat ni’je boek is d’r vanzels nog lange niet. Ik hebbe uutgever Abel de boel alvast wel geven om et te lezen. Dan kan die zeggen as hi’j et wel of niet geschikt vint en geef et uut. Tiedens et schrieven in die krek gien drie jaor hebben Geertje en Jelle de hieltied mitlezen. Zi’j weren de hieltied dikke tevreden. Mien vaaste lezer en kritikus Ingmar zal alle verhaelen ok lezen gaon. Daornao komt d’r ok nog een wat grotere leeskemmissie daor behalven Jelle en Geertje hopelik ok Fettje, Douwe en Pieter inzitten willen. Alle opmarkings van al die meensken za’k grif wat mit doen. En dan kommen al die korrektieronden nog. Ik moet d’r niet an daenken. Dat vien ik echt verschrikkelik aekelik wark. Mar goed, in beginsel staot mien 29ste boek op pepier! Daor fielseteer ik mezels dan mar mit!