Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Netuurmuseum

Plaetst op 26 meert 2024.

We bin d’r vandaege weer es een keer een dag op uut west. In Liwwadden hewwe et mooie Natuurmuseum Frysl├ón bekeken. Dat zit in een schitterend oold weeshuus en staot tegenover et al lieke mooie St. Anthony Gasthuus. We hebben d’r eerst wat drinken had en doe hewwe et museum bekeken. Schitterend is daj’ onder in et museum in een karregien zitten gaon kunnen en dan ried’ ie onder de waeteroppervlakte en et ies deur van vaorten en sloden en ie kieken onder de zeespiegel van de Waddenzee. En waj’ dan allemaole wel niet zien. Hiel arg mooi is dat! De rest van et museum is trouwens ok meer as et bekieken weerd. We hebben om twie ure vandemiddag waarm eten had in visresteraant Schierzicht op Lauwersoge. Een knoert van een lekkerbek en petat. Onderwegens naor huus hewwe ok nog even bi’j de Spaanse Trappen keken en van daor koj’ prachtig naor Amelaand en Terschelling kieken.

En dan nog even over gisteraovend. Ik vun et een prachtige aovend in de karke van Berkoop. Mooie toespraoken en Harmen Houtman, de winner van de H.J. Bergveldpries, maekte een gelokkige indrok. Dat mag ok wel. Hi’j mag now twie daegen feestvieren en dan moet de huud d’r weer op. Zo he’k dat gisteraovend begrepen. Over mien andiel an de Winterreise bin ‘k ok wel tevreden. Ik hebbe gelokkig gien iene verspreking maekt. En wat klonken de lieden mooi in de oolde Berkoper karke. Hieronder een foto die maekt is deur Lenus van der Broek. Harmen Houtman, de prieswinner van dit jaor, staot hier tussen de prieswinners van veurige jaoren. De koppel is in wezen niet meer kompleet. Hendrik Vondeling en Fokke Middendorp bin al lange leden uut de tied raekt. Op ‘e foto van links naor rechts: Pieter Jonker, Henk Bloemhoff, Harmen Houtman, Freddie de Vries en Johan Veenstra. As over zes jaor de Bergveldpries weer uutreikt wodden zal en d’r wodt dan weer een foto maekt… Zowwe d’r dan alle vufe nog wezen? Dat is vanzels mar krek hoe ’t wil.