Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Nedersaksisch

Plaetst op 22 april 2022.

Ik bin vandaege de hiele dag in et Van der Valkhotel in Wolvege west. Daor was de eerste Warkkonfereensie Nedersaksisch die orgeniseerd was deur mien gemiente West-Stellingwarf. Hulde! D’r weren een kleine tachtig meensken uut alle Nedersaksische gewesten. De stoelen in de grote zael stonnen nog in de corona-opstelling. Liesbeth Schievink was de dagveurzitter die alles deskundig an mekeer praotte. De dag wodde eupend deur Roelof Theun Hoen, de kultuurwethoolder van West-Stellingwarf. Vandemorgen weren d’r tal van prissentaosies. Hoen vertelde over et gemientelik taelbeleid en Renate Snoeijing vertelde over permosie en marketing van et Nedersaksisch. Totdat zi’j an et woord kwam was d’r nog gien woord Nedersaksisch praot. Mar Renate praotte Drents en kreeg daor applaus veur. Tussen de middag was d’r een prima verzorgde lunch. Vandemiddag weren d’r tal van dielsessies daor aj’ an mitdoen konnen. Ik hebbe bi’j et pergrammediel Et bereiken van ni’je doelgroepen west, dat hullen wodde deur Bert Kamping en Martin ter Denge. Nao et schoft moch ik een verhael vertellen en d’r was een panelgesprek. Butendat leuten de gemienten Urk en Bunschoten weten dat zi’j graeg toetreden wollen tot et Konvenaant Nedersaksisch. D’r wodde een brief ondertekend deur de kultuurdippeteerden van Frieslaand, Grunningen en Overiessel en de kultuurwethoolder van West-Stellingwarf. Die brief wodt naor et Ministerie van Binderlaanse Zaeken stuurd. De mooie dag wodde ofsleuten mit happies, draankies en twie Drentse zangers. West-Stellingwarf het vandaege oftrapt, et is now an een aander Nedersaksisch gebied om een vervolg te geven an disse eerste Nedersaksische Warkkonfereensie.