Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mure van Hadrianus

Plaetst op 16 juni 2024.

Ik hebbe vandemorgen een kollum schreven over Mariska. Mariska Rikkers uut Wolvege komt veur de BBB in de Twiede Kaemer. Ik kenne Mariska, hebbe geregeld in et gemientehuus mit heur in et Stellingwarfs praot. En doe ‘k een peer jaor leden bi’j heur in de buurt sutelde, ree ik de kroje zo bi’j heur et huus in. Et oolde pelisieburo van Wolvege. Et zol me niet verbaozen as ik Mariska beter kenne as dat de top van de BBB heur kent. Mar dat is aanst allemaole in die kollum te lezen.

Hieronder dan nog een foto die Douwe en Romkje me gister appt hebben. Ze kuieren in Northumberland dus bi’j de Mure van Hadrianus langes. Die wodde deur Romeinse soldaoten bouwd tiedens de regering van keizer Hadrianus. Die regeerde van 117 tot 138 nao Christus. De mure lopt in wezen dwas deur Engelaand en is 117 kilemeter laank. Hi’j is indertied bouwd van stienen en plaggen en was de noordgreens van et Romeinse Riek. Et toevallige en aorige is dat mien fysiotherapeute Marian lessend mit heur vrund dezelde kuiertocht maekt het.