Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Moes

Plaetst op 27 feberwaori 2023.

Vlak veurda’k gisteraovend naor De nieuwe Vermeer kieken zol, kwam poes Marja de kaemer in mit een levendige moes. Wat toch een gedoe is me dat wodden. Uuteindelik ha’k ze allebeide in de hal en doe ‘k de buterdeure loszette, steuf de moes butendeure en de ellende was dat de poes ok butendeure steuf. Ik hebbe de kaemerdeure dichtedaon en bin naor dat mooie tillevisiepergramme kieken gaon. Doe dat oflopen was lag d’r een an stokken vervreten moes in de hal. Harrekrastes nog an toe… Vandaege ha’k naor de verjaordag van Gerda in Sneek zuld, mar dat moet laeter mar een keer. Ik doe et vandeweke nog mar even rustigan. Dat betekent wel da’k vuuf ofspraoken ofzegd hebbe en die moe’n dan allemaole inhaeld wodden. En mien agenda zit wel aorig vol en d’r komt een korrektieronde an. Hoe moet dat allemaole? Vandemorgen he’k zels mar es weer bosschoppen daon in Wolvege en ik hebbe een ontbijtkoeke bakt. Butendat he’k gister nog een kollum schreven over wat d’r allemaole in boeken van Roald Dahl veraanderd wodden moet omdat dat niet meer kunnen zol. Dat zal mi’j ok wel boven et heufd hangen.