Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Moes

Plaetst op 2 jannewaori 2023.

Now docht ik da’k et zo goed uutdocht hadde… As poes aovens in huus is en ik gao op bedde, dan zorg ik d’r veur dat hi’j niet meer butendeure kommen kan en kan hi’j lekker op et voetenaende van et bedde liggen. As poes aovens buten is en ik gao op bedde, dan sluut ik de deuren van kaemer en slaopkaemer, zodat hi’j me daor niks brengen kan. Dat warkt prima. Hi’j gaot dan altied in zien maantien op ‘e overloop liggen. Daor zag ik him vannaacht ok liggen doe ‘k d’r even uut mos. Dat doe he’k asnog de slaopkaemerdeure loszet zodat hi’j bi’j me kommen kon. Mar d’r kwam niks en ik bin weer in de slaop raekt. Doe ‘k vandemorgen van bedde kwam, zat poes in de slaopkaemer veur een kassien te kieken. Daor zat wat aachter… Hi’j was dus in de loop van de naacht toch weer butendeure gaon en hadde een levendige moes veur me mitneumen. Een kertier laank he’k tegere mit de katte, lopende en kroepende, aachter die moes anzeten. Eindelik ha’k dat ding te pakken en he’k him nog altied levendig butendeure laoten. En doe bin ‘k buten aosem en mit een schaefde kni’je an de twiede dag van et jaor begonnen.
Ik bin vandaege uut aende zet en rippeteer de verhaelen en gedichten die ‘k donderdagmiddag vertellen zal in Ooldeboorn. Dat almar rippeteren blift ok in dit jaor aekelik wark, mar et moet. Ik bin ok van doel en begin over een schoffien ien van de lange verhaelen uut mien ni’je boek uut et heufd te leren Dat is krap twintig menuten tekst. Daor zie ‘k wel wat tegenop, mar dat moet ok. Vertellen is now ienkeer vule mooier as veurlezen. Zowel veur de meensken as veur mi’j. De huud moet d’r dus op.