Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mit Saakje op stap

Plaetst op 25 meie 2024.

Vandaege he’k mit Saakje op stap west en dan hej’ never a dull moment. Ik was vandemorgen om goed tien ure bi’j heur op ‘e Harkema. Ik hebbe daor eerst een peer koppies drinken had en we hebben bi’jpraot. Dat hewwe de hiele dag trouwens daon. We bin doe eerst naor museum ’t Fiskershûske in Moddergat west. Ik was d’r wel es een peer keer eerder west, mar et is altied aorig. Et bin in feite een stokmennig oolde viskershusies diej’ bekieken kunnen. Gruwelik was vanzels de vreselike ramp in meert 1883 doe 83 viskers verdronken en de viskersvloot vergong in een zwaore storm. Op ‘e diek staot een monement mit alle naemen: vaders, zeunen, breurs… Ooldere manluden, jongkerels, een joongien van 14…. D’r was doe een nationaole geldinzaemeling die 135.000 gulden opbrocht. De keuninklike femilie gaf ok een rejaole gift. We hebben bi’j et monement keken. Et was hoog waeter en we hebben daor een aende kuierd. We bin vervolgens naor Lauwersoge west. Daor hewwe eten in dat mooie resteraant dat een jaor of wat leden ofbraand is, mar now prachtig weer opbouwd is. Van daor uut hej’ een mooi uutzicht over de zee. De veerboot van Schiermonnikoge kwam d’r krek an. Over Zooltkaamp biwwe naor Houwerziel reden. Daor hewwe museum De Theefebriek bekeken. Ik was d’r ooit wel es mit mien moeder en heur kammeraodske Iebeltien west. We hebben een film bekeken over et plokken en maeken van thee op Sri Lanka, et vroeger Ceylon. In de tuun hewwe een glas darjeeling mit heerlik gebak had. Et glas thee kostte weerommerekend meer as 12 gulden. En doe zowwe op huus an, mar in Zooltkaamp overvul oons zoe’n vreselike regenbujje dawwe niet veerderrieden konnen. Dat was niet vertrouwd. We hebben waacht tot et weer dreuge wodde. Op ‘e Harkema he’k nog een bod lekkere soep een een plakkien bolle mit keze had. En doe was die mooie dag al weer veurbi’j. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Dit is museum ’t Fiskershûske.